انجمن پزشکان ورزشی ایران با همکاری گروه توسعه ی سفر وصنعت پارسیان برگزار میکند امور رفاهی انجمن پزشکان ورزشی ایران با توجه به تقاضای علاقمندان حضور در رقابتهای جام جهانی فوتبال در برزیل و حضورتیم ملی کشورمان طی توافقی با گروه توسعه سفر و صنعت پارسیان اعزام گروه پزشکی ورزشیتوضیحات بیشتر