هیئت مدیره انجمن

هیئت مدیره انجمن

انجمن پزشکان ورزشی ایران  در سال 1378  توسط دکتر علی طاهری ، دکتر محمد رازی ، دکتر مجید کاوه ، دکتر امیرعباس لشکری و دکتر سید شمس الدین تبریزی  ( اعضای هیئت موسس )  تاسیس شد و فعالیت رسمی آن پس تایید در وزارت کشور و وزارت بهداشت و درمان آغاز شد. پس از فراز و نشیبهای گوناگون در مسیر رشد و توسعه ، انجمن پزشکان ورزشی پس از چندین سال فعالیت مستمر توانستند تعامل سازنده ای را با  فدراسیون پزشکی ورزشی  و مجموعه نهادهای پزشکی ورزشی دیگر  شکل دهند.

در سال های اولیه شکل گیری انجمن  محوریت عمده فعالیت های انجمن ، پرداختن به  پژوهش و مطالعه علمی  مرتبط با پزشکی ورزشی  به منظور نهادینه کردن جایگاه پزشکی ورزشی در  اماکن و میادین ورزشی  بوده است . دلیل اصلی اتخاذ این رویکرد  برگزاری بسیاری از  رقابت های ورزشی رسمی در دهه هفتاد و حتی اوایل دهه هشتاد  بدون  پزشک و پزشکیار  بود . اما خوشبختانه  امروز در جایگاهی قرار گرفته ایم که  بدون وجود تیم پزشکی ، داور سوت شروع مسابقات را نمی زند و خوشبختانه پزشکی ورزشی توانست جایگاه خود را در ورزش حرفه ای و ورزش همگانی  پیدا کند.