قوانین پیاده روی درست

قوانین پیاده روی درست

قوانین پیاده روی درست

۱ – سرعت راه رفتن باید به قدری باشد که شما عرق کنید و ضربان قلب رو بالا ببرید

۲ – پیاده روی باید حداقل ۱۰ دقیقه به صورت پیوسته باشد. قدم زدن با دوستان،خرید کردن و یا راه رفتن داخل خانه را نمیشود فعالیت هوازی برای بالا بردن آمادگی قلبی تنفسی حساب کرد.

۳ – حالت بدن رو حفظ کنید، پشت صاف، شکم داخل و دست ها را موقع راه رفتن در جهت خلاف هم به جلو و عقب حرکت بدهید.با این کار جدای از اینکه کالری بیشتری میسوزانید قسمت بالای بدن هم فعالیت میکند.

۴ – به خود بیش از حد فشار نیاورید و با سرعتی حرکت کنید که موقع راه رفتن راحت بتوانید حرف بزنید.

۵ – برای راه رفتن از روش پاشنه – پنجه استفاده کنید. اول باید پاشنه پای جلو به زمین بخورد و بعد پنجه همان پا موقع بلند کردن پای عقب وقتی که پاشنه از زمین بلند شود.

۶ – روزهای اول پیاده روی را با زمان کم شروع کنید و به مرور زمان آن را زیاد کنید