فعالیت های انجام شده

فعالیت های انجام شده

 عمده فعالیت های  انجام شده توسط انجمن پزشکان ورزشی ایران به شرح ذیل می باشد :

 

الف) ورود در مباحث تخصصی پزشکی ورزشی از جمله : 

 1. آسیب های ورزشی
 2. تغذیه
 3. فیزیولوژی
 4. مدیریت وزن
 5. مباحث مرتبط با بدنسازی

 

ب ) برگزاری دوره های آموزشی مدون و دارای امتیاز باز آموزی  هماهنگ با سازمان نظام پزشکی  در حوزه های تخصصی پزشکی ورزشی :

 1.  بیش از 10 دوره آموزش برای پزشکان عمومی
 2. آموزش بیش از پانزده هزار نفر
 3. ایجاد رشته تخصصی پزشکی ورزشی  در دانشگاه ها ( با رایزنی های صورت گرقته با  وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه ایران )
 4. دوره های آموزشی در حوزه تغذیه
 5. دوره های آموزشی در حوزه اورژانسهای پزشکی و امداد و نجات
 6. دوره های آموزشی در حوزه دوپینگ و داروهای ممنوعه
 7. دوره های آموزشی در حوزه پی آر پی
 8. ماساژ تخصصی در حوزه ورزش

 

ج ) برگزاری همایش ها و سمینار های علمی

 1. کنگره های تخصصی پزشکان ورزشی ایران
 2. همایش های  اسکی  و پزشکان ورزشی
 3. همایش های ملی ماساژ

 

د ) برگزاری  دوره های تخصصی و اعزام پزشکان به  خارج کشور