عضویت در انجمن و دریافت کارت

با دریافت کارت عضویت انجمن میتوانید از مزایای عضویت در انجمن پزشکان ورزشی ایران از جمله شرکت در کارگاه ها و گنگره ها با تخفیف ویژه و همینطور استفاده از خدمات کمیته رفاهی انجمن بهره مند شوید

مراحل دریافت کارت انجمن

  • 1 - تکمیل فرم اطلاعات،آپلود عکس و مدارک لازم
  • 2 - پرداخت هزینه صدور و ارسال کارت
  • 3 - بررسی و تایید اطلاعات و مدارک توسط انجمن
  • 4 - صدور و ارسال کارت در بازه 20 تا 30 روزه

فرم ثبت نام

اطلاعات فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. موارد اجباری که حتما باید تکمیل شوند با ستاره مشخص شده است.در صورت نقص در اطلاعات یا ارسال اطلاعات اشتباه کارت عضویت صادر نخواهد شد.