دکتر نصور احمدی

تحصیلات

  • کارشناسی: تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان (1381-1378)، معدل: 75/16
  • کارشناسی­ارشد: تربیت بدنی و علوم ورزشی، گرایش فیزیولوژی ورزش، دانشگاه شهید بهشتی (1385-1382)، معدل: 80/18
  • عنوان پایان‏نامه: مقایسه تأثیر یک جلسه فعالیت هوازی و سونا بر غلظت هورمون آلدوسترون و الکترولیت های سرم
  • دکتری: تربیت بدنی و علوم ورزش، گرایش رفتار حرکتی، دانشگاه شهید بهشتی (1390-1385)، معدل: 97/18
  • عنوان رساله: تاثیر فعالیت بدنی و ویتامین E بر عملکرد حرکتی، یادگیری و حافظه فضایی و نوروترانسمیترهای منوآمینی بافت هیپوکامپ  رتهای  مسن
  • کارشناسی‏ ارشد: روان‏شناسی، گرایش شخصیت، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات، معدل: 92/19
  • عنوان پایان‏نامه: ارتباط بین شخصیت، خودنظارتی، خودکنترلی و مدیریت کنترل وزن در زنان بزرگسال

سابقه کاری

  • معلم رسمی تربیت بدنی در آموزش و پرورش:
  • عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران: 13901375

 

مقالات

ردیف عنوان مقاله سال ارائه محل انتشار یا ارائه
1 مقایسه مدت زمان چشم آرام و دقت عملکرد در شوت جفت بازیکنان ماهر و نیمه‏ماهر بسکتبال 1399 رفتار حرکتی
2 تاثیر برنامه‏ی ادراکی-حرکتی منتخب بر رشد حرکات ظریف و نمره‏ی نوشتن پسران نارسانویس حرکتی پایه‏ی سوم ابتدایی 1398 فصلنامه کودکان استثنایی
3 Effect of Functional Strength Training on Gait Kinematics, Muscle Strength

and Static Balance of Young Adults with Down Syndrome

2018 International Journal of Motor Control and Learning
4 اثر بازخورد خودکنترل بر یادگیری مهارت پرتاب یکدستی 1397 پژوهش‏نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
5 The Relationship between Physical Self-Efficacy and Goal-Orientation with Physical Activity Enjoyment in Adolescent 2016 International Academic Journal of Humanities
6 مقایس تاثیر یک جلسه فعالیت هوازی و حمام سونا بر سطوح اسیدهای چرب آزاد خون 1396 مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
7 تاثیر یک دوره کوتاه‏مدت فعالیت هوازی بر حافظه فضایی موش‏های صحرایی 1396 مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
8 ویژگی‏های روان‏سنجی نسخه‏ی فارسی پرسش‏نامه‏ی تنظیم رفتار ورزشی 1396 مطالعات روان‏شناسی ورزشی
9 تاثیر هدف‏گزینی و خودگفتاری بر یادگیری مهارت پرتاب دارت 1396 پژوهش‌نامه‌ی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
10 کارایی مهارت‌های مرتبط با بازی در میزان موفقیت تیمی در لیگ برتر والیبال ایران (فصل 96-1395) 1396 مطالعات راهبردی ورزش و جوانان
11 تاثیر سطوح متفاوت بینایی و مقدار تمرین بر دقت پرتاب دارت 1395 رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی
12 تاثیر فعالیت هوازی گروهی و انفرادی و ماساژ بر ویژگی‌های روانی دانشجویان دختر 1395 اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در روان‌شناسی،  مشاوره و علوم تربیتی
    13 تعیین روایی و پایایی مقیاس انگیزش موقعیتی در دانش‌آموزان پسر راهنمایی شهر تهران 1395 پژوهش‌نامه‌ی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
14 تاثیر بینایی و مقدار تمرین بر دقت و کینماتیک پرتاب دارت: مطالعه فرضیه اختصاصی تمرین 1395 پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
15 ارتباط خودکارآمدی جسمانی و جهت‌گیری هدفی با لذت از فعالیت بدنی در نوجوانان دختر و پسر 1395 روان‌شناسی ورزشی
16 ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه‌ی فارسی مقیاس هدف‌مداری در فعالیت بدنی 1394 مطالعات روان‌شناسی ورزشی
17 تاثیر هدف‌گزینی و خودگفتاری بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت 1394 پژوهش‌نامه‌ی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
18 ارتباط ویژگی‌های آنتروپومتریکی، آمادگی بدنی ادراک شده و ادراک موفقیت با عملکرد شمشیربازان 1393 مجله پژوهشی رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزش
19 رابطه بین انگیزش خودتعیین و اضطراب اجتماعی-جسمانی در زنان فعال 1393 هشتمین همایش بین‌المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
20 تاثیر نوع سطح اتکا و بازخورد مرکز فشار بر الکترومیوگرافی عضلات سالمندان 1393 هشتمین همایش بین‌المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
21 بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه‌ی فارسی پرسش‌نامه‌ی تحلیل‌رفتگی ورزشی در ورزشکاران 1393 مطالعات روان‌شناسی ورزشی
22 تاثیر مکمل ویتامین E بر فعالیت حرکتی و یادگیری فضایی رت­های مسن 1392 رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی
23 تعیین روایی و پایایی پرسشنامه ارزیابی شکست در عملکرد 1392 رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی
24 Comparing Professional Method of PETTLEP with Two Different Perspective on Learning of Football Pass Skill 2013 2nd International Congress on Science and Football
25 ویژگی­های تکانش­گری ورزشکاران رشته­های برخوردی و غیربرخوردی 1392 پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
26 The effect of isometric training on prevention of bone density reduction in injured limbs during a period of immobilization 2011 Australian Journal of Basic and Applied Sciences
27 فعالیت هوازی باعث بهبود یادگیری فضایی و فعالیت حرکتی رت­های مسن می­شود 1390 مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی

 

29 تعیین اعتبار و پایایی پرسش­نامه فرآیندهای لذت از تربیت­بدنی 1389 پژوهش در علوم ورزشی
30 مقایسه تاثیر یک جلسه فعالیت هوازی و سونا بر غلظت سدیم و پتاسیم سرم و ادرار ورزشکاران 1388 مجله پژوهش در پزشکی
31 توصیف وضعیت ایمنی تجهیزات و محیط بازی باشگاه­های لیگ برتر فوتبال ایران 1387 فصلنامه علمی-پژوهشی تربیت­بدنی و علوم ورزشی
32 مقایسه تاثیر یک جلسه فعالیت هوازی و سونا بر غلظت هورمون آلدوسترون 1386 مجله غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران
33 Study of danger and intensity rate of factors involved during physical activity for students from P.E. teachers view point 2008 FIEP world congress- Finland
34 The investigation of safety condition in Iranian taekwondo clubs 2007 16th international conference on safe communities-Tehran
35 A description of playing environment and equipment safety condition in soccer primary league clubs of Iran 2007 16th international conference on safe communities-Tehran
36 A comparison of the safety practices of Iranian sports clubs at training and competition in selected sports 2007 16th international conference on safe communities-Tehran
37 مقایسه تاثیر یک جلسه فعالیت هوازی و سونا بر غلظت هورمون آلدوسترون سرم 1385 کنگره بین­المللی رویکردهای نوین تربیت­بدنی و علوم ورزشی- تهران
38 مقایسه اثربخشی دو روش الگودهی پویا و ایستا بر اکتساب و یادداری مهارت غلت عقب 1387 اولین همایش ملی رفتار حرکتی و روان­شناسی ورزش
39 فواید تندرستی شنا 1385 مجله علمی-ورزشی نشاط ورزش
40 فرآیند پیری عضلات اسکلتی انسان و نقش فعالیت بدنی 1388 مجله علمی-ورزشی نشاط ورزش
41 تاثیر تمرینات ایزمتریک بر روی جلوگیری از کاهش تراکم استخوان در اندام­های تحتانی آسیب­دیده افراد در طول دوره بی­حرکتی 1388 همکار طرح پژوهشی

کتاب

ردیف نام کتاب نوع اثر وضعیت سال چاپ ناشر
1 مربیگری فوتبال در رده نوجوانان ترجمه چاپ شده 1385 بامداد کتاب
2 اصول روش­های تحقیق در تندرستی، تربیت­بدنی، علوم ورزشی و تفریحات ترجمه چاپ شده 1388 علم و حرکت
3 رشد حرکتی در دوران طفولیت ترجمه چاپ شده 1389 علم و حرکت

فعالیت های آموزشی

ردیف عنوان مقطع
1 آمار کاربردی پیشرفته دکتری
2 روش­های آماری پیشرفته کارشناسی­ارشد
3 اندازه‌گیری حرکات انسان کارشناسی­ارشد
4 کاربرد کامپیوتر و نرم­افزارها در تربیت­بدنی و علوم ورزشی کارشناسی­ارشد
5 رایانه پیشرفته دکتری
6 زبان تخصصی کارشناسی­ارشد
7 سنجش و اندازه­گیری در تربیت بدنی کارشناسی
8 سنجش و اندازه­گیری کاربردی در تربیت بدنی کارشناسی
9 فوتبال تخصصی 1 و 2 کارشناسی
10 ریاضیات پایه و مقدمات آمار کارشناسی
11 یادگیری حرکتی کارشناسی
12 اکتساب مهارت‌های حرکتی کارشناسی ارشد
13 کاربرد فیزیک در تربیت­بدنی کارشناسی
14 مقدمات بیومکانیک ورزشی کارشناسی
15 آزمایشگاه تربیت بدنی کارشناسی
16 تجزیه و تحلیل آماری پیشرفته کارشناسی ارشد
17 آمار توصیفی کارشناسی

فعالیت های اجرائی

ردیف عنوان سال
1 مدیر گروه رفتار حرکتی دانشگاه شهید بهشتی 1394 تا 1395
2 معاون پشتیبانی و تجهیز اماکن ورزشی المپیاد ورزشی دانشجویان کشور 1393
3 مسئول انجمن فوتبال دانشگاه شهید بهشتی 1383 تا 1390
4 مسئول انجمن فوتسال دانشگاه شهید بهشتی 1383 تا 1388
5 مسئول انجمن ورزشی کوی دانشگاه 1384 تا 1386
6 عضو کمیسیون ناظر بر نشریات دانشگاه 1383 تا 1385
7 مدیر مسئول و سردبیر نشریه دانشجویی نشاط ورزش 1383 تا 1390
8 سردبیر خبرنامه مسابقات دانشجویان شاهد و ایثارگر کشور 1383
9 مدیر داخلی مجله پژوهشی رفتار حرکتی و روان­شناسی ورزش 1388 تا 1395
10 مشاور علمی مجله پژوهشی فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی 1388 تا 1389
11 دبیر اولین تا پنجمین همایش ملی دانشجویی تربیت­بدنی و علوم ورزشی 1395-1391
12 مسئول انجمن علمی دانشجویی دانشکده تربیت­بدنی و علوم ورزشی 1386 تا 1390
13 استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی دانشکده تربیت­بدنی و علوم ورزشی 1395-1391

فعالیت های مربیگری

ردیف عنوان سال
1 مربی تیم مدارس فوتبال نفت تهران 1384
2 مربی تیم فوتبال نونهالان نفت تهران 1385
3 مربی تیم فوتبال نوجوانان نفت تهران 1388
4 مربی بدنساز تیم فوتبال جوانان نفت تهران 1395
5 مربی بدنساز تیم فوتبال امید نفت تهران 1396
6 مربی باشگاه تخصصی حرکت و سلامت بژیت 1396 تاکنون
7 مدیر مرکز نوآوری تربیت بدنی و علوم ورزشی 1399 تاکنون