دکتر امین افضلی سرپرست کمیته ورزشی

دکتر امین افضلی (سرپرست کمیته ورزشی)

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران سال 1385

سوابق کاری

  1. پزشک مشاور در شرکت های ایزوفام، کاله، فولمن، بیک و پرشیا خودرو
  2. پزشک تیم فوتسال یاسین پیشرو در لیگ برتر
  3. پزشک پیست های اسکی توچال و دیزین
  4. عضو هیات رئیسه انجمن پزشکان ورزشی ایران

سوابق علمی و ورزشی

  1. دوره پزشکی ورزشی ویژه اسکی
  2. دوره های تخصصی مبارزه با دوپینگ
  3. دوره تخصصی پزشک تیم های ورزشی
  4. دوره های تخصصی تغذیه در ورزش
  5. نائب قهرمان مسابقات تنیس روی میز دانشجویان پزشکی سراسر کشور