دکتر امیر کاظمی
(سرپرست کمیته دارویی و مکمل های ورزشی)

سوابق تحصیلی  :

سوابق تحقیقاتی و پژوهشی :

 1. اخذ اولین مجوز برای شرکت مرهم سازان سینا و رازی داروی کیش از انجمن ارگانیک( (USDA Oraganic)
 2. فراهم آوری شرایط نقل و انتقال و انجام واردات کالا در شرایط تحریم
 3. مشاوره بازاریابی دارویی و پخش هلدینگ مشکات فارمد از شروع پروژه تا استارت کارخانه
 4. مشاوره بازاریابی دارویی برای فارغ التحصیلان داروسازی جهت بهینه سازی سیستم فروش و شناخت بازار
 5. مشاوره جهت تدوین پایان نامه های دانشجویی مقطع  phD رشته اقتصاد دارویی در دانشگاه شهید بهشتی
 6. تحلیل بازار برای شرکتهای دارویی و شرکتهای پخش دارو
 7. مشاوره به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی البرز پیرامون موضوعات گروه مسمومیت های رایج الکل
 8. مشاوره به شرکتهای الکل سازی جهت اخذ IRCاز سازمان غذا و دارو
 9. مشاوره به چندین شرکت بورسی و مهیا کردن شرایط برای ورود به بورس
 10. تحلیل های اقتصادی در رادیو و چندین مجله اقتصادی

سوابق شغلی :

 1. انجمن امداد ایثارگران شفا – عضو هینت مدیره
 2. شرکت بازرگانی اسپید شاهد – مشاور عالی مدیر عامل در امور اقتصادی
 3. کیمیا الکل زنجان – مدیرعامل
 4. بهین سلامت روزآمد – رئیس هیئت مدیره
 5. بهین سلامت روزآمد – مدیرعامل
 6. هلدینگ روزآمد – معاونت بازرگانی
 7. رازی داروی کیش – عضو هیئت مدیره و معاونت بازرگانی
 8. دانشکده داروسازی البرز – مسئول لجستیک داروخانه ها و مدیریت کنترل خرید داروها
 9. آینده نگر هزاره سوم – معاونت بازرگانی
 10. سازمان تامین اجتماعی – مشاور دارویی در حوزه دیجیتال و مشاور مدیر کل راهبری سیستمها و دبیر شورای فاوا
 11. هلدینگ دارویی مشکات فارمد – مشاور عالی
 12. دانشکده داروسازی شهید بهشتی – مشاور عالی
 13. شرکت نرم افزاری دارویی آتیس – مشاور امور دارویی در حوزه نرم افزارها و دیجیتال
 14. شرکت دارویی و تجهیزاتی مرهم سازان – سینا عضو هیئت مدیره
 15. شرکت دارویی و تجهیزاتی مرهم سازان هرات – عضو هیئت مدیره
 16. پردازشگر کیش – مشاور عالی هیئت مدیره در امور دارویی
 17. دارویی آسترا – کارشناس فروش اروپای غربی و حوزه اسکاندیناوی
 18. دانشگاه فولک سوئد-  استاد تدریس اقتصاد
 19. وزارت راه و شهرسازی – مشاور معاون وزیر جناب آقای دکتر فراهنگ پور
 20. هلدینگ سیمان فارس و خوزستان – مشاور عالی مدیر عامل آقای دکتر شهسواری