ثبت نام نخستین کنگره علمی و تخصصی اسکیت با رویکرد ورزشی نسخه نویسی و علم تمرین