کمیته بیمه و درمان

کمیته بیمه و درمان

mostafa-rezvani

دکتر مصطفی رضوانی

Dr. Mostafa Rezvani

رئیس کمیته بیمه و درمان

 

 

سوابق تحصیلی / آموزشی

پزشک عمومی

متخصص گوش و حلق و بینی

 

خلاصه سوابق علمی / اجرایی

عضو هیئت علمی دانشگاه

متخصص گوش و حلق و بینی برد تخصصی

فلوشیپ جراحی سینوس از انگلستان

مدیر مسئول فنی مرکز جراحی بزرگمهر دانشگاه تهران