عضویت در انجمن ودریافت کارت

اطلاعیه ها و رویدادها :

اخبار و مقالات

فعالیت های آتی انجمن

  • یازدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی
  • کارگاه پزشکی ورزشی در اسکی
  • برنامه های آموزشی 123 ورزش در شبکه 2 سیما
  • اعزام پزشکان شرکت کننده در گنگره PRP در آمریکا
  • سومین همایش ملی ماساژ
  • برگزاری کارگاه های ماساژ
  • سمینارپزشکی در ورزش های یخی